AFIS-operatør

AFIS-operatøren leverer de informationer som kaptajnen på flyet skal bruge for at træffe en beslutning for at lette eller lande flyvemaskinen. Din arbejdsplads bliver kontroltårnene, og du vil få en specialistuddannelse, der kan bruges verden over. Uddannelsen er krævende og stiller høje krav til præcision og årvågenhed.

Undervejs vil du lære om:
Navigation, meteorologi, lovgivning, psykologi, sikkerhed, radiokommunikation, computersystemer og meget mere. Desuden vil du opnå internationalt fly-radiocertifikat på dansk og engelsk. Du vil komme igennem fag som:

• Meteorologi og vejrobservation
• Luftfartslovgivning og navigation
• Flyvelære, flytyper- og udstyr
• Menneskelige faktorer i arbejdet

Vi forventer, at du:
• Kan arbejde selvstændigt, målrettet og under pres
• Er god til dansk, engelsk og matematik
• Kan sikkerhedsgodkendes af politiet
• Har en god fysik og kan leve op til en række helbredskrav
• Er ansvarsbevidst og ædruelig
• Kan kommunikere og samarbejde
• Kan beskæftige dig selv i stille perioder

Praktiske informationer om uddannelsen:
AFIS-operatør uddannelsen foregår i samarbejde med på deres interne skole i Kangerlussuaq og varer ca. 10 måneder. De første 7 måneder bruger vi på teori og træning i tårnsimulator og de sidste ca. 3 måneder på praktik i et tårn i en af vores større lufthavne. Du får elevløn under uddannelse og bagefter bliver du ansat i Mittarfeqarfiit. For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve og en lægeundersøgelse som afholdes af Mittarfeqarfiit.  Venligst hold øje med vores hjemmeside www.mit.gl, for optagelse af Afis elever.

Løn under uddannelse
Under uddannelsen til AFIS-operatør vil du få løn, kost og logi, og alle nødvendige undervisningsmaterialer. Løn under uddannelse er brutto 10.500,00 – per måned.

Løn som uddannet AFIS-operatør
Løn er fastsat ud fra overenskomst mellem Mittarfeqarfiit og Radiotelegrafistforeningen RAF. Ovenenskomsten kan findes på RAF’s hjemmeside.

2½ år hos Mittarfeqarfiit efter endt uddannelse
Vi vil gøre opmærksom på, at AFIS-uddannelsen på skolen i Narsarsuaq betales af Mittarfeqarfiit for at løse Mittarfeqarfiit’s bemandingsbehov. Vi ønsker først og fremmest ansøgere, som er interesserede i at arbejde hos Mittarfeqarfiit. Vi har desværre erfaringer med ansøgere, der forlader os så snart uddannelsen var opnået. For at modsvare den investering, det grønlandske samfund har lagt i uddannelsen har vi indført en elev-kontrakt. Kontrakten indeholder en klausul, der forpligter til 2½ års arbejde efter endt uddannelse. Klausulen betyder, at du nedskriver din ’uddannelsesgæld’ med et fast beløb for hver måned du arbejder for Mittarfeqarfiit. Du vil derfor have pligt til at tilbagebetale resterende beløb, hvis du af egen vilje forlader jobbet i utide.

Ansættelse
Indtil nu er alle AFIS-uddannede blevet ansat ved Mittarfeqarfiit. Der er ingen sikkerhed for, at dette fortsætter. Men da vi ikke ønsker at uddanne til arbejdsløshed, fastsætter vi hold-størrelsen hvert år efter behov. Du kan ikke være sikker på at komme til den lufthavn, du ønsker. Mittarfeqarfiit vil dog imødekomme AFIS-operatørens ønsker så godt som muligt.

Ansættelsesformer
Da visse AFIS-lufthavne i Grønland betragtes som ødestationer, er der disse steder mulighed for 1:1-ansættelse. Det skal forstås sådan, at du har én fridag for hver arbejdsdag. Disse dage arrangeres typisk i perioder af seks uger på arbejde og seks uger fri. På de øvrige lufthavne i Grønland er du fastboende med en 5-dages arbejdsuge. Her er du nær eller i en større grønlandsk by med flere faciliteter og indkøbsmuligheder.

Sociale medier

Følg med i dagligdagen i de grønlandske lufthavne!

Du finder os på Facebook...

Uddannelse og job

Er du vores nye mekaniker, kok eller indsatsleder?

Se alle vores muligheder for både uddannelser og job...

Læs mere
Services

Ønsker du reklame eller lejemål i vores lufthavne?

Udover drift af vores lufthavne byder vi på et hav af services...

Læs mere
Hoteller

Mangler du et sted at spise eller sove?

Besøg vores to hoteller i enten Narsarsuaq eller Kangerlussuaq

Læs mere