Udbud

Forhåndsmeddelelse til indkaldelse af interesserede tilbudsgivere til Garage skimmelrenovering i Qaarsut Lufthavn.

Mittarfeqarfiit agter at udbyde ovennævnte opgave i underhåndsbud som hovedentreprise jf. § 20, stk. 1, nr. 4 i Inatsisartut lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Opgaven omfatter udskiftning af Ovenlysvinduer, montering af ny trykfastisolering ovenpå eksisterende tag samt indvendigt skimmelrenovering.

Opgaven udbydes i hovedentreprise og tildelingskriteriet bliver laveste pris.

Garage er placeret ved siden af Terminalbygningen til Lufthavnen.

Byggeriet forventes igangsat i ultimo maj 2023 og afleveres 20. oktober 2023.

Opgaven omfatter følgende arbejder:

Udvendigt arbejder

Udskiftning af Ovenlysvinduer. Montering af ny trykfast isolering (Hard Rock) oven på eksisterende tag samt inddækninger ved ovenlysvinduer, stern og vindskede.

Etablering af trappe/gangbro til udendørs tank.

Indvendigt arbejder

Demontering af nødvendige El-og VVS-installationer samt genmontering af disse.

Fjernelse af eksisterende loftplader og isolering. Udskiftning af det nederste 1200mm gipsvægge samt på øverste 400mm gipsplader i alle ydervægge samt brandvægge.

Etablering af ny udsugningsanlæg i selve garage.

Underhåndsbud

Det er Mittarfeqarfiits vurdering, at de geografiske forhold gør, at konkurrencen omkring opgaven vil være ganske begrænset og at betingelserne i § 20, stk. 1, nr. 5 i Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er opfyldt, idet kun op til 3 bestemte virksomheder anses at have praktisk mulighed for at udføre arbejderne.

Mittarfeqarfiit agter på denne baggrund at indhente tilbud via underhåndsbud.

I henhold til tilbudslovens § 25a, stk. 4 opfordres interesserede tilbudsgivere til at anmelde disses interesse.

Fristen for at interesserede tilbudsgivere kan anmelde deres interesse fastsættes til den 10. februar 2023 hvorefter godkendte ansøgere bliver kontaktet.

Ansøger skal medsende følgende dokumentation med anmeldelsen:

  • Tro- og loveerklæring på, at virksomheden ikke har over kr. 100.000 i ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.
  • Behørig erhvervsansvarsforsikring i kraft, kopi af police.
  • Erklæring fra bank eller forsikringsselskab om evne til at stille sikkerhed.

Interesserede tilbudsgivere kan anmelde deres interesse på e-mail: fakr@mit.gl, att. Projektleder Frederik Kristiansen.

Sociale medier

Følg med i dagligdagen i de grønlandske lufthavne!

Du finder os på Facebook...

Uddannelse og job

Er du vores nye mekaniker, kok eller indsatsleder?

Se alle vores muligheder for både uddannelser og job...

Læs mere
Services

Ønsker du reklame eller lejemål i vores lufthavne?

Udover drift af vores lufthavne byder vi på et hav af services...

Læs mere
Hoteller

Mangler du et sted at spise eller sove?

Besøg vores hotel i Narsarsuaq

Læs mere