Nyt hold AFIS-aspiranter

Den første marts blev et nyt hold AFIS-aspiranter færdige med deres teoretiske uddannelse. De er således parate til at arbejde i lufthavne landet over og gøre brug af deres evner i Mittarfeqarfiit

Med det mål at blive uddannet AFIS-operatør, og dermed blive i stand til at sikre trafikken i lufthavnene og i luftrummet ovenover har eleverne gennem deres uddannelse på AFIS-skolen med et uddannelsesforløb med et tætpakket program, der blandt andet indeholder:

 • Equipment – Omhandler det udstyr som anvendes i luftfart, bl.a. navigationsudstyr, radioer og andet teknisk udstyr
 • Navigation – Omhandler grundlæggende viden om navigation, hvorledes piloter navigerer, kortlæsning etc.
 • Meteorologi og vejrobservation
 • Love og Bestemmelser. Undervisning i både nationale og internationale luftfartslove og bestemmelser
 • Lufttrafiktjeneste. Hvilke typer af tjeneste findes der, regler for samarbejde etc.
 • Fly – Grundlæggende om hvorledes luftfartøjer virker, deres udstyr, forskellige typer etc.
 • Menneskelig ydeevne – Human Factors – undervisning i ydeevne og begrænsninger. Håndtering af stress etc.
 • Radiotelefoni – Uddannelse i fraseologi, på både dansk og engelsk
 • 3D simulatorøvelser som svarer til at sidde ude i et af tårnene og arbejde

Med afslutning af den teoretiske del af uddannelsen har aspiranterne opnået et “Student License”. Dette giver dem ret til at gå på OJT (On-the-Job-Training) på en lufthavn. Det er lidt forskelligt hvor lang tid denne del varer – afhængigt af tjenestested mv. Men typisk varer forløbet fire måneder. Det kommer til at foregå i Narsarsuaq, Nuuk, Ilulissat og Kulusuk.

AFIS-aspiranterne er:

 • Paninnguaq Lynge
 • Danny Fisker
 • Pilutaq Lundblad
 • Kenn Sivertsen
 • Tomas Manly Fruensgaard
 • Aputsiaq Christensen

Der her står sammen med instruktørerne Mikkel Skjold Hansen og Henrik Børgesen.

Bodil Marie Damgaard, HR-chef, bmd@mit.gl :

– Det er en stor glæde for os at alle AFIS aspiranter nu er klar til at arbejde i Selvstyrets lufthavne og herigennem afprøve deres kundskaber. Det er Mittarfeqarfiit´s mål at uddanne lokal arbejdskraft til at løse de store opgaver vi løser for samfundet, og med dette nye hold af aspiranter sikre vi fortsat et højt sikkerhedsniveau niveau i vores lufthavne. Mittarfeqarfiit ser et øget aktivitetsniveau på de fleste af vores 13 lufthavne. Der sidder AFIS operatører i tårne i 12 af lufthavnene, mens der i Kangerlussuaq sidder flyveledere, som Mittarfeqarfiit også uddanner.

Vi ønsker dem held og lykke med deres OJT ophold, og glæder os til at have dem kolleger rundt omkring på kysten.


Om AFIS

Flyvepladsflyveinformationstjenesten (AFIS) udfører, udover informationstjenesten og alarmeringstjeneste, vejrobservationstjeneste, administrative funktioner m.v. Mittarfeqarfiit har i over 10 år selv uddannet AFIS-operatører på Mittarfeqarfiit´s egen skole ”Skolen for interne uddannelser (ATS) der blev flyttet fra Narsarsuaq til Kangerlussuaq i 2015. Uddannelsen sker i samarbejde med Integra Consult; http://integra.dk/. Du kan læse mere om AFIS uddannelsen her: http://mit.gl/job-uddannelse/uddannelser/afis-operatoer/

Sociale medier

Følg med i dagligdagen i de grønlandske lufthavne!

Du finder os på Facebook...

Uddannelse og job

Er du vores nye mekaniker, kok eller indsatsleder?

Se alle vores muligheder for både uddannelser og job...

Læs mere
Services

Ønsker du reklame eller lejemål i vores lufthavne?

Udover drift af vores lufthavne byder vi på et hav af services...

Læs mere
Hoteller

Mangler du et sted at spise eller sove?

Besøg vores hotel i Narsarsuaq

Læs mere