Simplere og pristalsregulerede takster i Mittarfeqarfiit

Mittarfeqarfiits nye og simplere takst- og betalingsregulativ, som vil gøre det lettere for vores kunder at overskue vores takster.

Det nye regulativ er en simplificeret takst- og betalingsmodel, som i opbygning følger andre nordiske lufthavns regulativer og som skal sikre at Mittarfeqarfiit får de nødvendige indtægter til at drive virksomheden, forklarer Henrik Estrup, direktør for Mittarfeqarfiit.

Harmoniseringen af taksterne har desuden den positive konsekvens at taksterne bliver lettere at administrere for luftfartsselskaberne og Mittarfeqarfiit. Samtidig er det besluttet at der er nogle flyoperationer og passagertyper, som fortsat skal fritages for passagerafgifter:

  • rednings- og eftersøgningstjenesten er fortsat undtaget betaling, mens der fremover skal betales for ambulanceoperationer. Baseret på tidligere høringssvar fra Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse foretages ca. 300 evakueringer årligt, som ikke længere vil være undtaget.
  • den særlige takst for off-shore helikopterflyvninger falder bort. Denne takst har ikke været anvendt i flere år.
  • aktive flybesætningsmedlemmer undtages fortsat for passagertakster, mens andre besætningsmedlemmer fremover skal betale passagertakster

Modellen som danner grundlaget for det nye takst- og betalingsregulativ, er indtægtsneutral for Mittarfeqarfiit, men der er indlagt en regulering af taksterne på 4,9 %. Priserne ikke været hævet siden 2013 og det har, på trods af effektiviseringer, udhulet Mittarfeqarfiits forretning med ca. 25 mio. kr. i perioden 2013 til 2018.

Forskellige indenrigs- og udenrigstakster er blevet fjernet, så taksterne i dag for hver servicetaksttype udgøres af én takst. Sommer og vintertakster i åbningstaksterne er også simplificeret til at udgøre en takst opgjort på beredskabstyper

Det nye takst- og betalingsregulativ er godkendt at Naalakkersuisut og træder i kraft pr. 1. januar 2020.

 

Ønskes yderligere informationer kan dette ske ved henvendelse til:

Adm. Direktør Henrik Estrup, postboks 1036, 3900 Nuuk, mbl: +299 58 44 60, mail: hene@mit.gl

Sociale medier

Følg med i dagligdagen i de grønlandske lufthavne!

Du finder os på Facebook...

Uddannelse og job

Er du vores nye mekaniker, kok eller indsatsleder?

Se alle vores muligheder for både uddannelser og job...

Læs mere
Services

Ønsker du reklame eller lejemål i vores lufthavne?

Udover drift af vores lufthavne byder vi på et hav af services...

Læs mere
Hoteller

Mangler du et sted at spise eller sove?

Besøg vores hotel i Narsarsuaq

Læs mere